Pályázatok 2022-2023

Beszámoló az NTP-INNOV-22-0206 pályázati azonosítójú

KreaTech-4 avagy "Kreatív magyarok újratöltve" szakkör munkájáról

A program célja a 2018-tól az NTP-MTTD-19/20 és az NTP-INNOV-21 pályázati támogatású KeaTech-szakkör munkájának folytatása az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium valamint a Művelt Ifjúságért Alapítvány együttműködésével. A program a Nemzeti Tehetségprogram 1.768.000 Ft-os támogatásával valósult meg. A már meglévő mesterséges életközösségek fenntartása és az élőlényekkel kapcsolatos új kutatások tervezésével és lebonyolításával lehetségessé válik a résztvevő tehetséges tanulók erős és gyenge oldalának fejlesztése. A szakkör célja, hogy a diákok az egyéni motiváltságuknak legmegfelelőbb komplex természettudományos témákban a tudásuknak és képességeiknek megfelelő nehézségű feladatokat kapjanak. Differenciált foglalkozással és egyéni módszerekkel minőségi gazdagítást végzünk az ismeretanyagukban. A tanulási stratégiák tárházát bővítjük, fejlesztjük. Közben kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a tanulók elegendő sikerélményhez jussanak, ugyanakkor az esetleges kudarcok kezelésében és a felmerülő problémák megoldásában további megküzdési stratégiákat ismerjenek meg.

A megoldandó problémakörök élőlények megfigyelésén, élőlényekkel kapcsolatos vizsgálatokon, kísérleteken alapulnak, másrészt napjaink életét átszövő problémakörök köré szerveződnek, mint a biztonságos és fenntarthatóan használható "zöld energia", valamint a robotika. A feladatok megoldása játékos, tevékenykedtető, a felmerülő problémák megoldása miközben sikerélményt nyújt, megküzdési technikákat alakít ki a tanulókban. Az élőlényekkel kapcsolatos egyszerű, játékos vizsgálatok fokozatosan válnak bonyolultabbá, miközben mozgásuk, élettevékenységük megfigyelése nagyon sok élményt nyújt a gyerekek számára. A megújuló energiafajták megismeréséhez a korábbi pályázati támogatásból napelemes és alkohollal valamint vízbontásból származó hidrogénnel működő modellek állnak a diákok rendelkezésére, használatukkal játékos formában sajátíthatják el működésüket. A Lego Robotok programozása kimeríthetetlen játék- és élményforrás, miközben az egyszerűbb típustól a bonyolultabb felé haladva szinte észrevétlenül tesznek szert komoly programozási, logikai ismeretekre.

A szakkör munkájában a tanév során szeptembertől októberig az energiával foglalkoztunk. Megújuló és meg nem újuló energiafajtákat vizsgáltunk és ezek alkalmazási lehetőségeit a növényfal és az akvárium, valamint a deguketrec fenntarthatósága esetében. Mindezt rendkívül élményszerűvé tették a pályázati támogatásból vásárolt eszközök és használatuk. A szakaszt poszterkészítéssel zártuk. Ezeket az állatokkal kapcsolatos vizsgálatok követték október közepétől januárig. Az akváriumban és a deguketrecben folytatott megfigyeléseket és kísérleteket ebben az etapban is poszterkészítés zárta. Közben az új eszközökkel, melyeket a pályázati támogatásból vásároltunk, sokkal könnyebbé vált az akvárium tisztítása, illetve a halak automatikus etetése. Ezt mutatja az is, hogy a halak száma 70 fölé növekedett, ami nagy lelkesedést váltott ki a gyerekekből az akvárium gondozása során. A deguk számára is biztosítottunk új játékokat és a viselkedésük megfigyelése sok örömöt jelentett a szakkörösöknek. Január közepétől a növényekkel kezdtünk foglalkozni. Megvizsgáltuk, hogyan lehetséges a növények fejlődését fenntartható módon biztosítani, lehetőleg zöld energiát felhasználni és példákat kerestünk arra, hogy alkalmazzák a vertikális növénytermesztést világszerte. A növényápolásban is elmélyedtek a szakkörösök, és összehasonlították a szobanövények fejlődését a haszonnövényekével, mindezt megtámogatva a fotoszintézist elősegítő növénylámpa használatával. Ezt a programrészt is poszterkészítéssel zártuk. A program utolsó nagyobb szakasza a Lego robotok programozása volt. A robotok megépítés után a szenzorokat tanulták meg használni a gyerekek, valamint a blokkprogramozásban is elmélyültek. Munkájuk eredményeként különböző útvonalon tudtak mozogni a robotok, meghatározott szögben fordultak el különböző irányokba és hátrálni is tudtak. Mozgásukat összehasonlítottuk a deguk mozgásával és azt is megfigyelték a gyerekek, hogyan viszonyulnak az állatok a mozgó gépekhez.

Az egyes projekteket az előre eltervezett rendszer alapján folytattuk le. A projektek élmény-és felfedezésközpontúságát mindig szem előtt tartottuk, de ezt megkönnyítette az élőlényekkel való folyamatos foglalkozás, valamint a Lego robotokkal való vég nélküli játék. Nagyon szerették a gyerekek, hogy a közösen eltervezett robotokat együtt építették meg és együtt gondolkodtak a minél pontosabb programozáson is.

A projekteket a korábbi gyakorlatnak megfelelően előzetes kutatással és közös gondolkodással valósították meg a szakkörösök. A közös tervezés, az állatokkal és növényekkel kapcsolatos előre nem látható események, a felmerülő problémák megoldása mind-mind olyan feladatok, melyekkel a gyerekek együtt birkóznak meg, növelve tudásukat és önbizalmukat. Közben szinte észrevétlenül gyakorlatot szereznek a természettudományos megfigyelések és kísérletek tervezésében és lebonyolításában. A Lego robotprogramozás hihetetlen élmény a szakkörösök számára, mert ezek a modern, bonyolult játékok kihívást jelentenek számukra. Nagy élmény az összerakásuk, és amikor mozognak, az hatalmas sikerélmény a gyerekek számára. Közösen tervezik el, hogy mit tudjon a robot és közösen végzik a programozás feladatait is. Az energia és fenntarthatóság témaköre nagyon időszerű és ebben is érdeklődve végeznek vizsgálatokat, feladatokat. A projektek több, egymással összefüggő tudományterületet ölelnek fel és így a szakkörösök jártasságot szereznek a biológia, kémia, fizika és az informatika, a programozás terén.

A tehetséggondozó program célcsoportját az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium nyolcosztályos gimnáziumi képzésében tanuló 5-8. osztályos diákok alkották. Életkoruk 11-15 év. A szakkörön a korábbi ÖkoTech- és az első KreaTech -szakkörökhöz hasonlóan 15 tanulóval vett részt, elsősorban a matematikai-logikai és a természettudományos területeken tehetséges, valamint a kreatív-, autonóm- és az alulteljesítő tehetségek vették igénybe a szakkör nyújtotta lehetőségeket. Az előző évek tapasztalata alapján azt állapíthatjuk meg, hogy az autonóm tehetségek fejlesztésére több figyelmet és energiát igényel, míg a sikeres-, kreatív- és főként az alulteljesítő tehetségek jelentős haladást értek el, amit a tanév végi tanulmányi eredményeikben is nyomon tudtunk követni. A gyerekek önbizalma és a stresszkezelése is rengeteget fejlődött.

A pályázati támogatás segítségével beszerzett eszközök és élőlények nagyon látványos és érdekes tevékenységformát biztosítanak a szakkörösök számára. Olyan élményeket szerezhetnek segítségükkel, melyekhez egyébként otthonaikban vagy az oktatás során nem tudnának hozzá jutni. Több diákunk jegyezte meg, hogy ő érettségiig szeretne szakkörre járni, annyira szereti ezeket a tevékenységeket.

Kopasz Adrien Réka

A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium

biológia-földrajz szakos tanára


Békák lepték el az egri színházat,

avagy kortárstánc fesztivál zajlott a hétvégén, jelentős gyakorlós sikerekkel

Az elmúlt hétvégén országos verseny zajlott városunkban, melynek a szervezője, megálmodója kolléganőnk, Gulyik Judit táncpedagógus volt. A rendezvény a Nemzeti Tehetségprogram 1.495.000.-forint összegű támogatásából valósult meg.

A nívós rendezvénynek a Színház adott helyet. A Gyakorlóiskolák és Alapfokú Művészeti Iskolák III. Országos Modern- Kortárstánc Fesztiválja egyben minősítő verseny is volt, ahol 240 táncos az ország 6 településéről mérte össze tudását a színpadon gyermek-, junior- és ifjúsági kategóriában; modern-, kortárstánc- és mozdulatművészet területén. A koreográfiák nagyon izgalmasak, modernek és látványosak voltak, láthattunk szóló, duett, trió táncokat, és csoportban versenyzőket is.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével intézményünk vezetője, Kőházi Timea is több igazgatóhelyettese kíséretében.

Gulyik Judit fáradhatatlanul szervezte a versenynapot, és olyan szakmai zsűrit sikerült felkérnie a jeles eseményre, hogy ezzel az ítész csapattal a verseny igen rangos megmérettetésnek számított a moderntáncos közegben. A zsűri elnöke az a Földi Béla volt, aki a Budapest Táncszínház alapító igazgatója, koreográfus, a Magyar Táncművészeti Egyetem adjunktusa, a Táncpedagógusok Országos Szövetségének elnöke, számtalan rangos szakmai elismerés, díj tulajdonosa. Zsűrizett Kulcsár Noémi, a Magyar Táncművészeti Egyetem Docense, a moderntánc tanszék vezetője, koreográfus, rendező és Topolánszky Tamás, a GG Tánc Eger Tánctagozat alapítója és vezetője. A Magyar Táncművészeti Egyetem- Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet igazgatója, koreográfus, Érdemes művész. Az igen neves szakemberek kerítettek arra időt, hogy a táncosokat ellássák jó tanácsokkal, instrukciókkal a jövőre nézve. A versenyen iskolánkat a moderntánc tanszak minden növendéke, 164 gyerek képviselte. Számos első díjat, második helyezést is besöpörtek, az eredményhirdetésen leggyakrabban kihívott versenyzőt indító iskola a Gyakorló AMI-ja volt. Az egyik legsikeresebb, leglátványosabb produkciója a napnak (első díjat is nyertek!) a Békák címre hallgatott, Gulyik Judit álmodta színpadra, és a gyermek, kortárs csoportos kategóriában versenyeztek a Bartók téri iskolánk 4. a osztályos lányai. Valósággal a felsőtárkányi tavat idézték meg a kis zöld leveliek, igazából is békáknak maszkírozva.

Szívből gratulálunk a pedagógusoknak, a diákoknak egyaránt!

A majdnem maratomira nyúlt eseményt a Líceum TV és az egri Városi TV is rögzítette, és hamarosan műsorra is tűzi!

Mi van a hegyen messze túl?

Általános Iskolások Országos Vizuális Versenyének zárókiállítása

Beszámoló

Március 23-án 15:00 órai kezdettel nyílt meg a "Mi van a hegyen messze túl?" című Általános Iskolások Országos Vizuális Versenyének zárókiállítása, melyen elsőtől nyolcadik osztályig mintegy 84 tehetséges tanuló szerepelt, több, mint 20 iskolából.

A rangos eseményt idén 12. alkalommal rendezi az EKKE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, AMI és Technikum - melynek eredményhirdetése és díjátadója helyszínéül ezúttal az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Főépülete, a Líceum szolgált.

A földszinti aulát a versenyző gyerekek, kísérőik és felkészítő tanáraik lelkes csoportja töltötte be, és az Általános Iskolai Gyermekkar növendékeinek műsora tette teljessé az alkotások által nyújtott vizuális élményt.

Iskolánk képviseletében Légrádiné Kőházi Timea igazgató asszony mondott köszöntő beszédet, majd Dr. Balázs Péter, az Egyetem Művészeti Intézetének tanára tartotta a megnyitót.

Az idei alkalommal a 4 korcsoportból összesen 23 díjazott tanuló kapott értékes nyereményt könyvjutalom és képzőművészeti eszközök formájában. Iskolánk alsó tagozatos tanulói közül Tajti Eszter 1. helyezést, Telek Liliana 3. helyezést ért el, Bóta Hanga és Csernik Natália különdíjban részesült. A felső tagozaton Őri Bánk 2. helyezésére és Harsáczki Flóra különdíjára lehettünk büszkék. Gratulálunk a díjazottaknak, és köszönjük minden résztvevő segítő együttműködését!

A rendezvény a Nemzeti Tehetség Program keretein belül a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint iskolánk Művelt Ifjúságért Alapítványának támogatásával valósult meg.

Balázs-Fényi Anna, versenyszervező

© Művelt Ifjúságért Alapítvány
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el